اهداف

اهداف موسسه توسعه پایدار گردشگری علم و فرهنگ

  • تلاش در مسیر کارآفرینی و کارآموزی در حوزه گردشگری و هتل داری
  • تلاش درخصوص ارتقای توانمندی‌های گردشگری و هتل داری در سطح داخلی و بین الملل
  • تعاملات علمی، پژوهشی، اجرایی و فرهنگی با سازمان های بین المللی
  • تلاش در مسیر توسعه، ترویج واشاعه فرهنگ گردشگری
  • ترسیم تصویر کشور در حوزه های گردشگری و هتل داری از طریق نمایشگاه ها و کنفرانس های بین المللی