درباره ما

موسسه بین المللی توسعه پایدار گردشگری علم و فرهنگ یک مجموعه غیرانتفاعی، غیردولتی و غیرسیاسی است که به دانشگاه علم و فرهنگ وابسته است و با هدف توسعه پایدار گردشگری در فرآیند مدیریت و برنامه ریزی فعالیت های مرتبط با گردشگری و هتل داری، کسب و کارهای نوین در گردشگری، مدیریت مقاصد گردشگری، پژوهشی، فرهنگی، آموزشی و گردشگری سلامت و پزشکی در حوزه ملی و بین المللی فعالیت می کند. این موسسه در تلاش است تا با گردآوری تیم های حرفه ای، خبرگان مهارتی و دانش آموختگان رشته های گردشگری و هتل داری مجریان بخش دولتی و خصوصی را در مسیرتوسعه پایدار گردشگری و آبادانی ایران اسلامی یاری کند.

نشانی: بزرگراه اشرفی اصفهانی- نرسیده به پل همت- خ شهید قموشی- خ بهار- دانشگاه علم و فرهنگ

تلفن: 44214745      فکس: 44214745