گاهشمار پروژهای کارآفرینی

حوزه‌های کارآفرینی در موسسه توسعه پایدار گردشگری علم و فرهنگ

موسسه توسعه پایدار گردشگری علم و فرهنگ به عنوان یک شتاب دهنده تخصصی از سال 1396 تاکنون استارآپ‌های متعددی را اجرا کرده است:

  • استارتاپ گردشگری سلامت(اینوژن)، سال 1396 با شعار «انتخاب شما، توجه و حمایت ما» در گستره ملی و بین المللی
  • استارتاپ راهنماتل، سال 1397 با شعار «راهنماتل، همسفر خوبِت» درگستره ملی و بین المللی
  • استارتاپ کشف سرزمین پارس( DPL)، سال 1398 با شعار «کالونچر تجربه‌ای بی همتا» درگستره ملی و بین المللی
  • استارتاپ ریتم صلح، سال 1399 با رویکرد «سفر برای صلح» و شعار«صلح از خانه ما آغاز می‌شود» درگستره ملی و بین المللی