آموزش‌های تخصصی هتلداری

مرکز تخصصی‌كارآموزی گردشگری و هتل داری در واقع نخستین مرکز كارآموزی در حوزه مشاغل كشور می‌باشد كه وابسته به یك دانشگاه رسمی است.مرکز تخصصی كارآموزی گردشگری و هتل داری که با توجه به مشكلات موجود در حوزه مهارت آموزی انجام شده، تلاش دارد تا با فراهم نمودن زمینه‌های مناسب برای مهارت‌آموزی دانشجویان و دانش‌آموختگان رشته‌های مختلف گردشگری، نقش‌ پل‌واسط بین‌ دانشگاه و بازار كار را به بهترین شكل ممكن ایفا نماید و خلاء موجود در بازاركار -كه از نداشتن نیروی متخصص رنج می‌برد- را از یك سو و نیافتن مشاغل مرتبط-كه دانش‌آموختگان رشته‌های گردشگری و هتل داری را با مشكلات عدیده مواجه می‌كند- از سوی دیگر را پر کند. بخش های تخصصی آموزشی در این مدرسه عبارتند از:

 • دوره های مختلف هتل داری
 • خانه داری
 • مدیریت پذیرش میهمان در هتل( فرانت آفیس )
 • اصول و فنون پذیرایی و تشریفات
 • دوره های مرتبط با غذا و نوشابه

دامنه كاربرد خدمات آموزشی درحوزه‌های زیر تعریف شده است:

 1. تشریفات و خدمات گردشگری و هتل داری
 2. راهنمایان تور و مدیران سفر
 3.  تولید و اجرای پكیج های مسافرتی داخلی و خارجی
 4.  هتل‌ها و مراكز اقامتی
 5. مدیریت دفاتر خدمات مسافرتی
 6. رستوران‌ها و مراكز پذیرایی 
 7. مراكز آموزشی و پژوهشی فعال در گردشگری
 8.  سایر موسسات و شركت های اجرایی، علمی و آموزشی حوزه گردشگری و هتل داری

دوره های آموزشی این مجموعه در حوزه هتل داری عبارتند از:

 • آموزش دوره تخصصی مدیریت خانه داری، سرپرست و سوپروازیر طبقات
 • آموزش دوره تخصصی مدیریت فرانت آفیس، سرپرست و معاونت FO (مقدماتی و پیشرفته)
 • دوره تخصصی مدیریت تشریفات(F&B)
 • دوره معاونت و سرپرست رستوران‌ها(مقدماتی و پیشرفته)
 • مکالمه زبان تخصصی
 • فن بیان