آموزش‌های تخصصی گردشگری

مرکز تخصصی‌كارآموزی گردشگری و هتل داری در واقع نخستین مرکز كارآموزی در حوزه مشاغل كشور می‌باشد كه وابسته به یك دانشگاه رسمی است. مرکز تخصصی كارآموزی گردشگری و هتل داری که با توجه به مشكلات موجود در حوزه مهارت آموزی انجام شده، تلاش دارد تا با فراهم نمودن زمینه‌های مناسب برای مهارت‌آموزی دانشجویان و دانش‌آموختگان رشته‌های مختلف گردشگری، نقش‌ پل‌واسط بین‌ دانشگاه و بازار كار را به بهترین شكل ممكن ایفا نماید و خلاء موجود در بازاركار -كه از نداشتن نیروی متخصص رنج می‌برد- را از یك سو و نیافتن مشاغل مرتبط-كه دانش‌آموختگان رشته‌های گردشگری و هتل داری را با مشكلات عدیده مواجه می‌كند- از سوی دیگر را پر کند.بخش های تخصصی آموزشی در این مدرسه عبارتند از:

 • مدیران فنی بند ب

 • راهنمایان تور(داخلی، ایرانگردی، ورودی، طبیعت گردی، تاریخی، مذهبی،گردشگری شهری،گردشگری فرهنگی،راهنمایان یک روزه،راهنماراننده وتوراسکورت)

 • راهنمایان ژئوتوریسم

 • دوره های تخصصی گردشگری سلامت و پزشکی

 • دوره مهارت آموزی در گردشگری(کارمندی تورداخلی،تورهای یک روزه، تورخارجی(تخصصی،ویزا))

 •  کارگاه طراحی پکیج(داخلی،خارجی،ورودی)

 • دوره صدور بلیط داخلی(سیستمی،چارتری)

 • دوره صدور بلیط خارجی(e-ticket)،گابریل،آمادئوس

 • دوره حسابداری آژانس ها، امور مالیاتی و دفترنویسی

 • دوره مدیریت عامل آژانس ها

 • کارگاه بازاریابی آژانس ها

 • برگزاری دوره های بین المللی(IATA ,UNWTO)

 • دوره آداب معاشرت و الگوهای رفتاری

 • دوره آداب معاشرت در کسب و کار

 • مکالمه زبان انگلیسی در سفر و گردشگری(مقدماتی و پیشرفته)