تیزر جشنواره بین المللی صخره نوردی یزد اردیبهشت 1401

جشنواره بین المللی صخره نوردی یزد 17ام تا 23ام اردیبهشت ماه 1401 با حضور بیش از 300 نفر از ورزشکاران و گردشگران داخلی و خارجی در محل دیواره ۳۰۰ متری پیر نارکی در مهریز و دیواره صخر‌ه‌ای آتشکده چک چک اردکان یزد برگزار میشود.

.